OM EKSEM


 

Lider du av hudirritationer, rodnader, klåda, fjällning, hudutslag eller torr hud?

Då är det troligt att du lider av eksem. Eksem är en inflammation i huden som kan uppstå om hudens yttre skydd, den så kallade hudbarriären, har försvagats. Det kan till exempel bero på att huden är torr eller att man har kommit i kontakt med ett ämne som man är allergisk mot. De flesta människor får eksem någon gång i livet. Det finns flera olika typer av eksem, som kan ha olika orsaker.

 

Atopiskt eksem är ett vanligt hudbesvär som innebär att man får torra, röda och kliande utslag på huden. Före ett års ålder brukar besvären börja på kinderna och i blöjområdet. Från två års ålder brukar de sätta sig i arm- eller knävecken. Därför kallas eksemet också för böjveckseksem eller barneksem.

 

Handeksem delas upp i icke-allergiskt kontakteksem och allergiskt kontakteksem. Icke-allergiskt kontakteksem kan uppstå om du ofta hanterar ämnen som irriterar huden, till exempel tvål, tvättmedel eller lösningsmedel. De kan också uppstå då man utsätts för stark kyla eller nötning. Eksemen kan ta flera månader att läka och hudens motståndskraft är fortsatt nedsatt under ytterligare en tid. Allergiska kontakteksem kan uppstå om huden varit i kontakt med något du utvecklat allergi mot, till exempel nickel, krom, gummi, olika konserveringsmedel eller parfymämnen.

 

Varför man får eksem är inte helt klarlagt, men arv och miljö spelar in. Genom att följa vissa rekommendationer och göra förändringar i din vardag eller på arbetet kan du därför förhindra nya utbrott av eksem. Eksem kan inte botas, men den går att hålla under kontroll!