Om psoriasis


 

Psoriasis påverkar inte bara din hud, den påverkar förmodligen även din livskvalitet

Fakta

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder och är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns 250 000-300 000 personer med någon form av psoriasis i Sverige. Hos drygt hälftenav dessa debuterar sjukdomen före 25 års ålder , men kan även utvecklas senare i livet. Sjukdomen går i skov vilket innebär att man i perioder kan ha små eller inga besvär alls, för att sedan ha perioder när utslagen blir värre. Hos de som lider av psoriasis får cirka 10 % inflammationer i lederna liknande artros. Psoriasis anses även ha ett samband med andra allvarliga hälsotillstånd såsom diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck och fetma.

 

Orsak

Exakt vad som orsakar psoriasis är inte klarlagt, men sjukdomen antas vara resultatet av gener som påverkar immunreaktionen i huden där reaktionen oavsiktligt riktas mot kroppens egna celler med överdriven produktion av hudceller, inflammation och skador i hudbarriären som följd.

 

Normal Skin

Normal hud

  • Hudbarriären är uppbyggt av lipider och döda hudceller som ligger lagrade på varandra likt en tegelmur.
  • Inga yttre påverkansfaktorer kan tränga igenom hudbarriären – inga vattenförluster.
  • Inga inre eller yttre faktorer som aktiverar inflammationsprocessen.
What is Psoriasis?

Psoriasishud

  • T-celler, en typ av vita blodceller som hjälper till vid den normala immunreaktionen aktiveras i onödan av Langerhans celler, vilket resulterar i en överdriven celldelning i huden.
  • När huden inte hinner göra sig av med de gamla hudecellerna uppstår den röda och fjälliga psoriasisfläcken.
  • Detta ger skador på hudbarriären, vilket gör huden mer känslig för yttre påverkan som förvärrar inflammationen ytterligare.
Psoriasis Symptoms

Psoriasis Symtom

  • Psoriasis visar sig i form av upphöjda röda fläckar täckta med en silvervit ansamling av döda hudceller, som kallas fjäll.
  • Andra vanliga symtom är klåda, rodnad, hudförhårdnader och bestående torr hud.
  • De vanligaste drabbade områdena är hårbotten, ansikte, rygg, armbågar, handflator, knän och fotsulor.
  • Symtomen förvärras om man kliar sig vid klåda. De förvärrade symtomen leder i sin tur till att man kliar sig ännu mer. Resultatet blir en ond cirkel.